انتشار مقاله جدید Textbook Evaluation

احتراما به اطلاع بازدیدکنندگان محترم وب سایت رسمی مرکز زبان ایرانیان می‌رساند که مقاله Textbook Evaluation: A conscientious look at American English File Series به کوشش مدیریت و مدرسین مرکز نگارش و انتشار یافته است. لازم به ذکر است که شما می‌توانید برای دریافت فایل مربوط به مقاله به بخش دانلود فایل مراجعه نمایید.