افتتاح شعبه دوم مرکز

احتراما به اطلاع علم آموزان و مخاطبین گرامی می‌رساند، مرکز زبان ایرانیان در راستای گسترش فضای آموزشی و توجه به استانداردهای کیفی در امر آموزش، شعبه دوم خود در شهرستان بندرانزلی را افتتاح نمود. آدرس شعبه جدید: بندرانزلی، ژاندارمری، کوی واحدی (خیابان نواب صفوی)، روبروی اداره قند و شکر سابق می‌باشد.

مرکز آموزش زبان ایرانیان انزلی

مرکز آموزش زبان ایرانیان انزلی

مرکز آموزش زبان ایرانیان انزلی

مرکز آموزش زبان ایرانیان انزلی

مرکز آموزش زبان ایرانیان انزلی

مرکز آموزش زبان ایرانیان انزلی