کتاب جدید دکتر نیما شکوری منتشر شد!

کتاب جدید دکتر نیما شکوری منتشر شد!

احتراما به اطلاع مخاطبین محترم وب‌سایت رسمی مرکز زبان ایرانیان بندرانزلی می‌رساند، کتاب جدید دکتر نیما شکوری تحت عنوان Rading Symposium منتشر شد. از دیگر نویسندگان این کتاب می‌توان به آقای محمد کریمی و خانم زهرا قربانی اشاره داشت. این کتاب راهنمای آموزشی مناسبی در جهت فراگیری استراتژی‌های درک مطلب می‌باشد.