بازدیدکنندگان و زبان آموزان گرامی می‌توانند از طریق این بخش نسبت به دریافت فایل‌های گوناگون راهنمای، کتب آموزشی، مقالات، فایل‌های صوتی، تصویری، چندرسانه‌ای و... از سوی مرکز زبان ایرانیان بندرانزلی اقدام نمایند. توجه نمایید که عمده این فایل‌ها صرفا توسط اعضای وب سایت قابل دریافت می‌باشند. شما می‌توانید برای ثبت نام از این بخش و در صورتی‌که قبلا فرآیند ثبت نام را طی نموده‌اید از این بخش برای ورود به وب سایت استفاده نمایید.